www.kulttuuriymparisto.fi

tiedotteet tmi hilla tarjanne
KIOSKI 3.0 muut palvelut
selainvaatimukset  

Tmi Hilla Tarjanne
on perustettu 2001


Yrityksen erityisosaaminen keskittyy rakennettua kulttuuriympäristöä käsittelevien tietojärjestelmien määrittelyyn, suunnitteluun ja toteuttamiseen.

"Kun työskentelin rakennustutkijana ensin Helsingin kaupunginmuseossa ja sitten Museovirastossa, minulle alkoi valjeta, millaisia aineistoja työssä tarvitaan ja millaista tietoa viranomaistyö tuottaa. Helsingin kaupunginmuseon tilaamissa rakennusinventointihankkeissa kohtasin laajojen inventointitietojen käsittelyn vaikeudet. Päätin ryhtyä tekemään työkaluja inventointitiedon käsittelyyn - itselleni ja muille. Vähitellen työmaa on laajentunut ja roolini on muuttunut rakennustutkijasta tietojärjestelmäsuunnittelijaksi."
 
Yrityksen työhistoriaa
 
2024
KIOSKI 3.0
Kymenlaakson museo
Kymenlaakson Pakin datan siirtäminen KIOSKI 3.0-sovellukseen
KIOSKI 3.0
Kymenlaakson museo
Määrittely Kymenlaakson Pakin datan siirtämisestä KIOSKI 3.0-sovellukseen
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Pohjois-Savon Kioskin uudistaminen
 
2023
Ubigu Oy:n alikonsultti YM:n hankkeessa "Kulttuuriympäristön tietovarannon määrittelytyön esiselvitykset"
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Konesali EXIT - osallistuminen kulttuuriympäristön tietojärjestelmän palvelinsiirtymään
Gerda ja Salomo Wuorion säätiö
Kotisivujen uudistaminen
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Pohjois-Savon Kioskin määrittelyprojekti
Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut
Haag-kohdeluettelon kuulemissovellus
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Yleisen rekisterilinkitystyökalun laatiminen
KIOSKI 3.0
Lappeenrannan museoiden siirtäminen KIOSKI 3.0 -asiakkaaksi.
KIOSKI 3.0
Pohjois-Pohjanmaan liiton siirtäminen KIOSKI 3.0 -asiakkaaksi.
Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut
Valtakunnallisesti arvokkaiden arkeologisten kohteiden (VARK) kuulemissovellus
 
2022
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Haag-kuulemissovelluksen määrittely
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Apuri - Arkeologisten löytöjen luettelointisovelluksen testisovellukset 4-5
KIOSKI 3.0
Seinäjoen museoiden (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) siirtäminen KIOSKI 3.0 -asiakkaaksi.
KIOSKI 3.0
Joensuun museoiden liittyminen KIOSKI 3.0-asiakkaaksi. Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Access-rakennusperintötietokannan tietojen siirtäminen KIOSKI 3.0:een.
KIOSKI 3.0
KIOSKI-sovelluksen uudistaminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Apuri - Arkeologisten löytöjen luettelointisovelluksen testisovellus 3
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
dbdoc - Tietokantojen dokumentointisovellus
 
2021
Satakunnan museo
Satakunnan Pakin - kulttuuriympäristön asianhallinta- ja inventointisovelluksen uusiminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Apuri - Arkeologisten löytöjen luettelointisovelluksen testisovellus 2
KIOSKI 3.0 BETA
KIOSKI-sovelluksen uudistaminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Valtakunnallisesti arvokkaiden arkeologisten kohteiden (VARK) kuulemissovelluksen testisovellus
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Apuri - Arkeologisten löytöjen luettelointisovelluksen määrittelyprojekti ja testisovellus 1
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Ilppari - Arkeologisten esineiden, kohteiden ja vedenalaiskohteiden ilmoituspalvelun laatiminen
 
2020
Satakunnan museo
y-pakki.fi -palvelun laatiminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Valtakunnallisesti arvokkaiden arkeologisten kohteiden (VARK) kuulemissovelluksen määrittelyprojekti
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Vedenalaisten löytöjen ilmoitussovelluksen määrittelyprojekti ja testisovellukset 1-2
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Arkeologisten kohteiden ilmoitussovelluksen määrittelyprojekti ja testisovellukset 1-3
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Metsähallituksen wfs-rajapinnan käyttöönotto muinaisjäännösrekisterissä
 
2019
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Asiat-rekisterin tutkijasalinäkymän laatiminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelu
Raporttitietokannan tutkijasalinäkymän laatiminen
Satakunnan museo
www.y-pakki.fi -palvelun testiversion laatiminen
Keski-Suomen museo
www.kemuri.fi -palvelun testiversion laatiminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Ilmoituspalvelun REST-rajapinnan laatiminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Perinnealusrekisterin testisovelluksen laatiminen
Satakunnan museo
www.y-pakki.fi -palvelun määrittelyprojekti
Keski-Suomen museo
www.kemuri.fi -palvelun määrittelyprojekti
Museovirasto Kulttuuriympäristöpalvelut/Ohjaus ja tuki
Metsäkeskuksen lähettämien metsänkäyttöilmoitusten jatkolähettäminen
Museovirasto Kulttuuriympäristöpalvelut/Ohjaus ja tuki
Perinnealusrekisterin määrittelyprojekti
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
SYKEn rakennussuojelurajapinnan käyttöönotto rakennusperintörekisterissä
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Ilmoituspalvelu
 
2018
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
www.finna.fi -palvelun kuvien näyttäminen rakennusperintörekisterissä
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
KIRA-digi-hanke: Keski-Suomen Kioskin, Satakunnan Pakin ja Etelä-Savon Eskun wfs-paikkatietorajapintojen laatiminen
 
2017
Museovirasto/Kulttuuriympäristöpalvelut
Hyvinvointi-Suomen liikuntaympäristöt
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Esiselvitys: Satakunnan Pakin ja Keski-Suomen Kioskin paikkatietorajapinnat
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Selvitystyö: Muinaisjäännösrekisterin, hoitorekisterin, hankerekisterin ja raporttitietokannan toiminnallisuuden ja sisällön selkiyttäminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Kulttuuriympäristön palveluikkuna
 
2016
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Muinaisjäännösrekisterin rajapintapalvelun toteuttaminen
 
2015
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Yleinen ratkaisu ajastettujen sähköpostitiedotteiden lähettämiseen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
kulttuuriympäristön tietojärjestelmän elinkaariarvio - 2. vaihe
Koristemaalaamo OCRA Oy
kotisivujen laatiminen
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
www.esku.fi - Etelä-Savon kulttuuriperintötietokannan julkinen jakelusovellus
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Esiselvitys: Esku ja palvelurajapinnat
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Esiselvitys: Vuorovaikutteinen Esku
 
2014
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Museoviraston ylläpitämien kulttuuriympäristön rekisterien linkittäminen Salama-asianhallintajärjestelmään - toteutusprojekti
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kulttuuriperintötietokantahanke - käsikirjan laatiminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
kulttuuriympäristön tietojärjestelmän elinkaariarvio - 1. vaihe
Helsingin kaupunginmuseo
Helsinki Region Infoshare -aineistojen kokoaminen ja luovuttaminen
 
2013
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Liikuntaympäristöjen inventointi 2011-2012 -sovelluksen siirtäminen Museoverkkoon
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kulttuuriperintötietokantahanke - toteutusprojekti
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kulttuuriperintötietokantahanke - määrittelyprojekti
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Museoviraston ylläpitämien kulttuuriympäristön rekisterien linkittäminen Salama-asianhallintajärjestelmään - määrittelyprojekti
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Rajapintapilotointi 2. vaihe - strategiaraportti
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Arkeologisten löytöjen luettelointijärjestelmä - määrittelyprojekti
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Väritutkimusten lisääminen kulttuuriympäristön tutkimusraportteihin
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Rakennetun ympäristön piirustusluettelon jakelusovelluksen uudistaminen ja jakelusovelluksen lisääminen julkiseen rekisteriportaaliin
Sami museum – Saamelaismuseosäätiö
Repatriation of Sámi Cultural Heritage -projekti
Tietojen selaamiseen tarkoitetun MSAccess-tietokannan toteuttaminen
 
2012
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto
Helsingin värikaava -www-sivuston laatiminen
Museovirasto/Arkisto- ja tietopalvelut
Muinaisjäännösrekisterin rajapintapilotti vaihe 1.
Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu
Haag-luetteloinnin kuulemiskierroksen jakelusovellus
Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu
www.rky.fi/www.kulturmiljo.fi -sivustojen tilastonäytön laatiminen
2011
Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu
Haag-luetteloinnin kuulemiskierroksen jakelusovelluksen määrittelyprojekti
Museovirasto/Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta
Rajapintapilotoinnin määrittelyprojekti
Helsingin kaupunginmuseo
Töölöläisiä porrashuoneita 1920-30 -luvulta -www-sivuston laatiminen
Museovirasto/Museoalan kehittäminen ja tiedonhallinta
Resurssi-tietokannan ja -sovelluksen uudistaminen Museoviraston uuden organisaation mukaiseksi.
Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu
Restaurointihankeosuuden lisääminen rakennusperintörekisteriin
Helsingin kaupunginmuseo
Kampin ja Punavuoren 1900-luvun alkuvuosikymmenten porraskäytävien lisääminen porraskäytäväsivustoon
Museovirasto/Kulttuuriympäristön suojelu
Hyvinvointipakki - inventointisovelluksen toteuttaminen
 
2010
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Muinaisjäännösrekisterin ja vedenalaislöytöjen rekisterin yhdistäminen
Helsingin kaupunginmuseo
Helsinkiläisiä porrashuoneita 1800-luvulta -www-sivuston laatiminen
Museovirasto/Rakennushistorian osasto/Dokumentointiyksikkö
Rakennusperintörekisterin ja CIDOC CRM -käsitemallin keskinäinen yhteensovittaminen
Museovirasto/Rakennushistorian osasto
HaagRapea-palvelun määrittelyn loppuunsaattaminen ja palvelun toteuttaminen
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
HaagMjreki-palvelun määrittelyn loppuunsaattaminen ja palvelun toteuttaminen
Gerda ja Salomo Wuorion säätiö
Säätiön arkiston järjestäminen ja luettelointi
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän avoimen internetjakelun karttakäyttöliittymän määrittely ja toteutus
 
2009
Museovirasto/Rakennushistorian osasto/Dokumentointiyksikkö
Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY -jakelun toteuttaminen
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Muinaisjäännösten tarkastuslomakkeen pilottiratkaisu
KIOSKI 2.0 – KIOSKI-sovelluksen sisällöllinen, toiminnallinen ja tekninen uudistaminen
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Rajatulle yleisölle tarkoitetun "Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY2009)" -jakelun toteuttaminen
 
2008
Helsingin kaupunginmuseo
Kulttuuriympäristöyksikön karttakäyttöliittymä – esitutkimus
Helsingin kaupunginmuseo
Laajasalon vanhimman rakennuskannan inventointi
Kymenlaakson museo
PAKKI -asianhallinta- ja inventointisovelluksen toteuttaminen
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän avoimen internetjakelun laatiminen
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän uudistaminen ja extranet-sovellusten laatiminen
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Rakennusperintörekisterin määrittelyn loppuunsaattaminen ja extranet-sovelluksen laatiminen
 
2007
Museovirasto/Arkeologian osasto
Arkeologian osaston arkiston raporttitietokanta ja -sovellus
Sami museum – Saamelaismuseosäätiö
Recalling Ancestral Voices – Repatriation of Sámi Cultural Heritage -projekti
Tietojen jakeluun tarkoitetun internetsovelluksen toteuttaminen
Helsingin kaupunginmuseo
Laajasalon vanhimman rakennuskannan inventointisuunnitelma
Museovirasto/Tiedonhallintakeskus
Kulttuuriympäristön tulosalueen asianhallintasovellus
Helsingin kaupunginmuseo
Laajasalon vanhimman rakennuskannan kartoitus
Gerda ja Salomo Wuorion säätiö
Kotisivujen laatiminen
Gerda ja Salomo Wuorion säätiö
"Seinät kertovat - Salomo Wuorio 150 vuotta" -juhlakirjan toimitustyö
Sami museum – Saamelaismuseosäätiö
Recalling Ancestral Voices – Repatriation of Sámi Cultural Heritage -projekti
Tietojen tallennukseen tarkoitetun www-sovelluksen toteuttaminen
Sami museum – Saamelaismuseosäätiö
Yhteispohjoismainen joikuarkistoprojekti
Tietojen tallennukseen ja jakeluun tarkoitetun www-sovelluksen toteuttaminen
Museovirasto/RHO/dokumentointiyksikkö
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen tietokannan internetjulkaisemisen määrittelyprojekti
Tampereen museot – Pirkanmaan maakuntamuseo/kulttuuriympäristöyksikkö
Paikkatieto ja kartat – nykytilanteen kuvaus ja vaatimusmäärittely
Satakunnan museo
PAKKI -asianhallinta- ja inventointisovelluksen toteuttaminen
 
2006
Helsingin kaupunginmuseo
Pohjois-Haagan rakennusinventointi
Satakunnan museo
Asianhallinta- ja inventointisovelluksen määrittelyprojekti
Museovirasto/tiedonhallintakeskus
Muinaisjäännösrekisterin käyttöliittymän uudistaminen
Lohjan kaupunki/maankäyttö
Paloniemen kaava-alueen maisemahistoriallinen selvitys
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
Inventointien kehittäminen -hankkeen dokumentointiprojekti
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
Esiselvitys "Valtion rakennusperintö – viranomaistoiminta ja aineistot"
Museovirasto/rakennushistorian osasto
Rakennettu kulttuuriympäristö 1993 -tietokannan internetjulkaisu
 
2005
Helsingin kaupunginmuseo
Munkkiniemen rakennusinventoinnin 3. vaihe: Vanha-Munkkiniemi
Helsingin kaupunginmuseo
"Kamu light" - HKM:n MARIA-tietojärjestelmän mukaiseksi sovitettu kevyt tietokanta ja käyttöliittymä kokoelmaluettelointia varten
Museovirasto/tiedonhallintakeskus
Vedenalaisten muinaisjäännösten rekisterin tietokantamäärittely ja käyttöliittymän uudistaminen
 
2004
Museovirasto/tiedonhallintakeskus
Muinaisjäännösten hankerekisterin tietokantamäärittely sekä tietokanta-alustan ja käyttöliittymän uudistaminen
Museovirasto/tiedonhallintakeskus
Muinaisjäännösten hoitorekisterin tietokantamäärittely sekä tietokanta-alustan ja käyttöliittymän uudistaminen
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
Kirkkorekisterin ylläpitosovellus
Tampereen museot - Pirkanmaan maakuntamuseo
Kulttuuriympäristöyksikön tietojärjestelmän määrittelyprojekti
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
Inventointien kehittäminen -hankkeen vuokrasovellus
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
Sisätilarekisterin ylläpitosovellus
Helsingin kaupunki/Finlandia-talo
Rakennushistoriallisen inventointitiedon vuokrasovellus
 
2003
Helsingin kaupunginmuseo
Munkkiniemen rakennusinventoinnin 2. vaihe: Kuusisaari
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen tietokannan ylläpitosovellus
Etelä-Savon liitto
Kulttuuriperinnön hoito -hankkeen vuokrasovellus
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
Resurssi - tukitietokannan ylläpitosovellus
Helsingin kaupunginmuseo
Munkkiniemen rakennusinventoinnin 1. vaihe: Munkkivuori ja Niemenmäki
Museovirasto/tiedonhallintakeskus
Muinaisjäännösrekisterin tutkimus- ja löytötietojen tietokantamäärittely ja tietokanta-alustan uudistaminen
Museovirasto/RHO/restaurointiyksikkö
Restaurointikuvaston internetjakelu
Haukilahden seura ry
"Haukilahden maankäytön ja rakentamisen historiaa" -artikkeli
Museovirasto/RHO/rakennuskulttuuriyksikkö
"Itä-Uudenmaan alue- ja kuntatason inventointitilanteen kohentaminen" - tietojärjestelmän suunnittelu
Museovirasto/tiedonhallintakeskus
Muinaisjäännösrekisterin tietokantamäärittely ja tietokanta-alustan uudistaminen
 
2002
Helsingin kaupunginmuseo
Lauttasaaren rakennusinventointi
Museovirasto/rakennushistorian osasto
Rakennussuojelulailla suojeltujen kohteiden rekisterin dokumentointi ja kohteiden paikantaminen
Pohjois-Savon liitto
Maakunnallisesti/valtakunnallisesti arvokkaiden kohteiden tietokanta ja käyttöliittymä
Museovirasto/rakennushistorian osasto
Rekisteriportaali - hallinnollisten rekisterien keskitetty intranetjakelu
 
2001
Museovirasto/rakennushistorian osasto
Rakennuskulttuuriyksikön tietokantastandardi
Päijät-Hämeen maakuntamuseo
"Porvoonjoen maisemainventointi - Maankäytön historian tutkimus" - raportti
Kajaanin kaupunki
INKA - Kajaanin kaupungin inventointitietokanta
Helsingin kaupunginmuseo
"Raku light" - HKM:n MARIA-tietojärjestelmän mukaiseksi sovitettu kevyt tietokanta ja käyttöliittymä rakennusinventointia varten
 


Tmi Hilla Tarjanne
y-tunnus 1720181-0 • puhelin +358503586408
myynti(at)kulttuuriymparisto.fi